בתעשיה  EpidHunter

מדידות חום הן המדידות הנפוצות ביותר מכלל הנתונים הנאספים במרבית התעשיות. 

 המוצר העובר תהליך ייצור / אחסנה מבוקרת,   מערכות הייצור - מכניות, אלקטרוניות וחשמליות כולם כרובם מפיצות חום במהלך תהליכי הייצור, הן בתהליכים סטטיים והן דינמיים.

ההתנהלות האנרגטית של תהליך מייצרת מידע חשוב ולעיתים קריטי לגבי נומליות או אנומליות של תהליך הייצור ושל המערכות המעורבות בתהליך.

יכולת לנטר את ההתנהלות האנרגטית של התהליכים תספק מידע עצום על התנהלות התהליך. 

מאחר ועל פי רוב מדובר בתהליכים ובמערכות ייצור שלא ניתן לבצע ניטור באמצעות חישת חום במגע עם מרכיבי התהליך, הפתרון האולטימטיבי לבצע זאת הינו שימוש באנרגיה הנפלטת בתחום הספקטרלי של 2.5-14 מיקרון (אנרגיה אינפרא-אדומה, IR).

שימוש מושכל ונכון במידע האנרגטי הרב המסופק מהתהליך, באמצעי חישת IR מאפשר שימוש בזמן אמת:

 • התערבות אוטומטית בניהול תהליכי ייצור.

 • בקרה על מכלולי ציוד ומערכות המעורבות בתהליך הן לאחזקה חזויה והן לחיזוי מוקדם של תקלות שבר.

המפתח לניטור יעיל נמצא באיכות הציוד המשמש לבדיקה, ברמת הדיוק (Accuracy) אותו מסוגל הציוד לספק. מדד המצביע על אמינות ואיכות הנתונים הנאספים למערכת ביחס למדדים האמיתיים המופקים בתהליך

.

דיוק זה יאפשר לנהל את התהליך ברמת אמינות גבוהה ויאפשר את השיפור המיטבי של התהליך וערך חיי רכיבי המערכות.

חישה באמצעות מצלמות תרמיות

טכנולוגיית הצילום התרמי מאפשרת השגת היעד לאיסוף מידע רציף על ההתפתחות האנרגטית של תהליכים. 

החסרונות הבולטים של הטכנולוגיה:

דיוק  (Accuracy) :

 • הטכנולוגיה המיטבית אשר הבשילה בפיתוח וייצור גלאים תרמיים לא מקוררים אצל מיטב היצרנים הנה רמת דיוק מצטברת של +/-  מעלות או 2%. דיוק שכזה מהווה סטייה  משמעותית העשויה במרבית התהליכים לעקר את התועלת של המידע הנאסף לטובת התערבות יעילה בתהליך.

 •  

 • באמצעות טכנולוגיית הגלאים המקוררים ניתן להגיע לרמות דיוק המשופרות במעט אך מערכות אלו מובילות את החסרון הנוסף: העלויות.

עלויות:

 • מערכות תרמיות בעלות יכולות מדידה ברמת דיוק גבוהה, הן אלו מבוססות  טכנולוגיית הגלאים המקוררים. 

 • טכנולוגיית הגלאים המקוררים מתאפיינת בעלויות גבוהות מאוד המעקרות את יעילותן במרבית תהליכי הייצור.

השימוש בטכנולוגיית חישה תרמית באמצעות מצלמות, מצומצמת בהיקפה בתעשייה, מהסיבות הנזכרות לעיל יש להוסיף עליהן את הצורך בהכנת תוכנות ייעודיות והוספת ציוד עיבוד ובקרה.

כל פתרון יעיל וזול שיאפשר הרחבת השימוש בנתוני אנרגיה הנפלטת מתהליכים, יעורר שינוי מהותי בתהליכי בקרת תעשיה ואחסון הדורש מעורבות באיזון טמפ' הסביבה (במיוחד אחסון מזון).

 

הפתרון המושג במערכת תרמית מסוג  EpidHunter: 

ה EpidHunter תוכננה ונבנתה בדיוק למטרות בהן נדרשת מדידת  טמפרטורה ללא מגע בתהליכים, תוך שמירת על שתי העקרונות החשובים:

השגת דיוק (Accuracy) ויכולות טכנולוגיות:

 • המערכת מאפשרת באמצעות טכנולוגיית הכיול הפנימי הרציף שלה לספק מידע ברמת דיוק של עד 0.3c.

 • היכולת להשיג דיוק גבוהה באמצעות חיישן תרמי לא מקורר.

 • מיני מארז המכיל בתוכו את כל הפלטפורמות הנדרשות להשגת מידע מדויק, עיבודו, התאמת הפלט לצרכים הספציפיים של התהליך, אספקת פקודות תפעול, הצגת ואגירת מידע שנאסף, יכולת למיפוי מידע מצטבר ׁ(Big Data) לטובת הלקוח.

 • הזרמתו והצגתו של וידאו ויזואלי רגיל מהתהליך. 

עלות: 

 • מערכת ה EpidHunter עשויה לנוע בתחום של עשרות יורו בדדים עד לרמת הפתרון המושלם המותאם ללקוח.

סיכום:

טכנולוגיית ה  EpidHunter אשר תמלא את החלל החסר כיום בייעול ניטור אנרגיה בתהליכי ייצור ואחסון מבוקר טמפ', ותנגיש את המידע החסר ביעילות, בדיוק גבוהה ובעלויות נמוכות,  תשפיע בצורה בולטת על עלויות ייצור, אחסון ואחזקת מתקנים.

app-petrochemical1.jpg

*רזולוציה תרמית: / 160×120 /640x480 / 288×384 * דיוק (סטיית מדידה מקסימלית): ±0.3°C * תקשורת: חיבור רשת,Wi-Fi

     *רגישות תרמית: 0.5°C / 0.35°C *      * תוכנות עיבוד נתונים: תואמות לדרישות לקוח *רזולוציית מצלמת יום: 6Mp​