%20%202%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95_edited.p

n,ebhoooooo

Site Title

Site Title

Site Title

pppppppppp

DGS300 

 המערכת הססמית לאבטחת מתקנים וגבולות  

צנרת גז.jpeg

אבטחת קווי דלק

שימושים צבאיים

פרות במרעה.png

 משקים חקלאיים וחוות

מתקנים רגישים

שדות תעופה

כותרת למייל 2.png

DGS 300 - המערכת

 1. יחידות חישה

 • מוסלקות בקרקע, ללא יכולת לזהות נוכחות ומיקום בשטח.

 • תקשורת MESH אלחוטית בין החיישנים .

 • התממשקות למערכות אבטחה קיימות להשלמת פערים בכיסוי.

 1. אלגוריתמים ייעודי לתכנון אופטימלי של מיקום הסנסורים :

  • רמת התראה.

  • בחירת אזורים מועדפים.

  • טווחי התראה מהיעד המבוקש.

  • תזמון הפעלת אזורי כיסוי ועניין.

 2. יחידת העברת נתונים:

  1. איסוף ושידור מידע אלחוטי ללא צורך בתשתית קבועה.

 3. תוכנת ניהול:

  1. תוכנת ענן לקליטת מידע, מיון, ניתוח ופיזור התראות.

  2. התראות ליחידות קצה נבחרות, SMS, אפליקציה ייעודית, תוכנת שו"ב ייעודית, שליחת   Email .

 4. גמישות טכנולוגית:

  • DGS 300 ניתנת להתאמה לכל גודל שטח, לכל מתווה אבטחה, לכל מתקן וכל מבנה טופוגרפי.

 5. 24/7 בכל תנאי מזג אוויר:

  • טכנולוגית חישה ססמית, מוסלקת, אלחוטית מלאה, לא מושפעת מתנאי מזג אויר ותנאי ראות ותאורה. מבוססת ענן.

 6. מודולריות:

  • התקנה, הסרה וניוד מהיר. ללא צורך בתשתית קבועה. יכולת הרחבה וצמצום מתווה בפעילות מהירה וחשאית

 7. אוטומציה מלאה:

  • גילוי חדירה ושליחת התראות ללא מעורבות אדם.  

 8. ניידות: 

  • אפשרות התקנה ופירוק מהירים, ללא צורך בתשתיות קבע ומתקין מיומן.

 9. גמישות בתקציב:

  • אפשרות לחיוב על פי זמן שימוש בפועל ובהתאמה אישית.

DGS 300 יישומים:

 • חקלאות שדה ובעלי חיים:

התראת חדירה לתחומי אזורי גידול בשטחים מרוחקים, חוות ואזורי מרעה חופשי.

 • אבטחת יישובים:

לכל מתאר יישובי, תיחום אזורים מועדפים,  השלמת חוסרים באמצעים קיימים, התקנת גדר וירטואלית.

 • מתקנים ביטחוניים:

לכל גודל. יתרון למתקנים קטנים, למתקנים ניידים, ריכוזי כלים בשטח, מאגרי תחמושת.

 • הגנה אישית ללוחם:

התראה למרחב אישי, לעמדות ותצפיות זמניות. ההתראה מקומית ולמרכזי שליטה מרוחקים.

 • תנאים טופוגרפיים מיוחדים:

כיסוי לשטחים בהם יכולת מערכות קונבנציונאליות מוגבלת.

*רזולוציה תרמית: / 160×120 /640x480 / 288×384 * דיוק (סטיית מדידה מקסימלית): ±0.3°C * תקשורת: חיבור רשת,Wi-Fi

     *רגישות תרמית: 0.5°C / 0.35°C *      * תוכנות עיבוד נתונים: תואמות לדרישות לקוח *רזולוציית מצלמת יום: 6Mp​