לרווחת מחייה בעלי חיים- LIFEDOME

„

LIFEDOME הנה טכנולוגייה המיועדת לתפעול ואבטחת זיהוי  רווחת בעלי חיים במרחב הגידול שלהם.

טכנולוגיית LIFEDOME מבוססת על פלטפורמת סנסורים מרוכזת המיועדת להתקנה במיני מארז באזורי הגידול ולאסוף באופן רציף מידע על התנהלות בעלי החיים.

LIFEDOME טכנולוגיה המבוססת על יכולת מדידה ללא כל מגע עם בעל החיים מה שהופך את היכולות שלה שונה מכל המערכות הקיימות.

ניטור קבוע של פרמטרים על הרגשתו והתנהלותו של כל אחד מבעלי החיים הנמצא באזור איסוף המידע.

המידע הנאסף על ידי LIFEDOME עובר עיבוד וניתוח בזמן אמת ומועבר לחקלאי המגדל כנתונים מעובדים הכוונים לפעולות אותן יש לבצע בזמן אמת.

המידע מופיע כהמלצות לטיפול בעדר או בבעל החיים הפרטני.

יכולות מערכת LIFEDOME מוכחת לאור מחקרים רבים שנערכו בתחום נהול רפתות ותהליכי מחקר עתידיים בניהול חזיריות ולולי עופות לפטם.

יחידת ה LIFEDOME הממורמת במרחב מחיית בעלי החיים מעבירה מידע רציף בטכנולוגיות שידור אלחוטיות וללא כל קשר לבעלי החיים.

יכולות מערכת ה LIFEDOME לבצע מדידות מדוייקות בזמן אמת ולתרום להגדלת רווחית החקלאיים הנה טכנולוגיה הרשומה כפטנט עולמי .

התועלות אותן מציעה מערכת ה LIFEDOME:

  • רווחת בעל החיים ושמירה על מערכת פיזור אנרגטי מייטבי לאורך כל השנה ובכל תנאי מזג האויר.

  • ייעול ושמירה על רמת תנובת חלב אופטימלית מרבית בכל בתנאי מזג אויר וסביבה משתנים

  • שמירה על רמת פוריות מרבית של כל פרה בכל תנאי מזג אויר תוך נטרול השפעות סביבתיות משתנות.

  • ניצול משאבי מזון, אנרגיה, שטחי גידול להשגת יחידת תוצרת  משופרת.

  • ניצול יעיל ומרבי של אמצעי ותהליכי הפריה.

  • הגדלת רווחיות החקלאי

  • שיתוף מידע רוחבי בין חוות/אירגונים/מדינות לשיפור איכות הגידול

.

„זיהוי מוקדם מחלות מתפתחות בסביבת הגידול לנקטית צעדים מקדימים לטיפול/צמצום היקף האירוע

תמונה 5.png
תמונה9.png
תמונה3.png
תמונה8.png
תמונה1.png

*רזולוציה תרמית: / 160×120 /640x480 / 288×384 * דיוק (סטיית מדידה מקסימלית): ±0.3°C * תקשורת: חיבור רשת,Wi-Fi

     *רגישות תרמית: 0.5°C / 0.35°C *      * תוכנות עיבוד נתונים: תואמות לדרישות לקוח *רזולוציית מצלמת יום: 6Mp​