Colorful Bubbles

מצלמות תרמיות

יישומים:

  • לשימושי בניין, איתור נזילות, בדיקות בידוד, בדיקות קונסטרוקציה (לחץ למידע נוסף).

  • תעשיה: בדיקת מדגמיות של תהליכים ומערכות מכאניות. 

  •  לוחות חשמל: בדיקות תקופתיות לתקינות מערכות חשמל.

  • מחקר ופיתוח.

  • מצלמות תרמיות לתצפית מרחפנים.

  • שימושי אבטחה.

 

FLIR:

מפיץ מורשה - לחץ לקבלת מידע מורחב.​

SATIR:

מפיץ מורשה - לחץ לקבלת מידע מורחב.​

SIR300:

מצלמת הטלפון המתקדמת מסוגה - לחץ לקבלת מידע מורחב.​

ספקים נוספים:

צור קשר עם משרדנו לקבלת פרטים ופתרונות לצרכיך:

טל. 08-9352364

דואר אלקטרוני: pro@sheratol.co.il.​

*רזולוציה תרמית: / 160×120 /640x480 / 288×384 * דיוק (סטיית מדידה מקסימלית): ±0.3°C * תקשורת: חיבור רשת,Wi-Fi

     *רגישות תרמית: 0.5°C / 0.35°C *      * תוכנות עיבוד נתונים: תואמות לדרישות לקוח *רזולוציית מצלמת יום: 6Mp​